Præsentationsmateriale fra foredrag om slægtsforskning 
31/10 2017: Skifter & Dødsattester (Michael Dupont)
Skifter kan give os oplysninger om vore forfædres indbo, formueforhold, slægtsrelationer m.m.
Præsentationsmateriale

28/11 2017: Faderskabssager & Fødselsstiftelsen (Michael Dupont)
I kirkebøgerne finder vi ofte ordet uægte og i mange tilfælde kun moderens navn, men hvordan finder vi frem til faderen og har han erkendt faderskabet eller er det afgjort ved dom?
Præsentationsmateriale

16/1 2018: Straffe & politisager (Michael Dupont)
Præsentationsmateriale

28/2 2018: Skilsmisse- og adoptionssager (Michael Dupont)
Hvordan finder man arkivalier vedr. skilsmisse- og adoptionssager?
Præsentationsmateriale

31/10 2018: Slægtsforskeren og godsarkiverne (Michael Dupont)
Inklusiv noget om lægdsruller
Præsentationsmateriale

18/9 2019: Ejendomshistorie (Michael Dupont)
Skøde- og panteprotokoller.
Præsentationsmateriale

30/10 2019: Om DNA fra en brugervinkel (Michael Dupont)
Præsentationsmateriale

27/11 2019: Plejebørn og fattigvæsen (Michael Dupont)
Præsentationsmateriale

6/12 2021: Sindsyge og døde (Michael Dupont)
Præsentationsmateriale