Velkommen 
IT på Skovgården dækker over en række tilbud fra Aktivitetscentret Skovgården. Som andre tilbud fra Skovgården er de for pensionister og efterlønsmodtagere i Furesø Kommune.

Alle vores aktiviteter finder sted i et IT-lokale, der styres af en halv snes frivillige pensionister, som har erfaring med og interesse for IT. Ingen af os er eksperter, men tilsammen kan vi en masse. Du kan se fotos af vejledere på Skovgårdens opslagstavle.

Denne IT-gruppe tilbyder vedledning inden for forskellige IT-relaterede områder. Nogle af tilbudene er individuelle mens andre er hold-baserede. Du kan læse mere om vores tilbud via menubjælken på denne side. Hvis du savner et tilbud, så kontakt os endelig; så kan det jo være, at vi kan dække det i fremtiden.

Tidligere gik gruppen under navnet "EDB-banden", hvilket noget af indholdet på siderne bærer præg af. Vi forventer en løbende justering af dette, efterhånden som dette indhold bliver vedligeholdt.


Nyheder 
10-12-2021: Nye pc'er er blevet installeret.